Contact

WA Enquiries (08) 9309 2888 – NSW Enquiries (02) 4256
6135

WA Store

Hi Tech Marine Centre 12 Uppill Place Wangara WA 6065

Fax

(08) 9309 2397

NSW Store

Hi Tech Marine Centre 40 Princes Highway Yallah (Wollongong) NSW 2530