Contact

WA Enquiries (08) 9309 2888 – NSW Enquiries (02) 4256 6135

WA Store

Hi Tech Marine Centre
12 Uppill Place
Wangara WA 6065

Fax

(08) 9309 2397

NSW Store

Hi Tech Marine Centre
40 Princes Highway
Yallah (Wollongong) NSW 2530